(+48) 6666-06-310

Rozprawy habilitacyjne

Gwarancja szczególnie wysokich standardów wykonawczych wzorcowych prac habilitacyjnych przygotowywanych z naszą pomocą

Dysertacje habilitacyjne tworzone ze wsparciem naszej firmy są przygotowywane ze szczególną starannością. Chociaż wszyscy z naszych autorów są czynnymi naukowcami, akademikami z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i rozległym dorobkiem naukowym, to jednakże wzorcowe dysertacje habilitacyjne przygotowujemy z zachowaniem szczególnie wysokich standardów jakościowych, jeszcze wyższych od tych, które stosujemy w odniesieniu do wzorców innych prac naukowych. Oznacza to, że gwarantujemy wykonanie wzorcowych tekstów w jakości niespotykanej na polskim rynku świadczenia tego rodzaju pomocy. Pod względem merytorycznego zaawansowania, nasza firma nie ma konkurencji!

Jakkolwiek, wszystkie wzorcowe publikacje naukowe tworzymy z zachowaniem bardzo wysokich standardów jakościowych, to jednakże w przypadku prac habilitacyjnych nasze działania są szczególnie dokładne, weryfikowane przez nas samych na kilku etapach podczas przygotowywania wzorcowego przewodu habilitacyjnego – także z wykorzystaniem dodatkowych autorów, jeżeli zachodzi taka konieczność. Mamy na tyle duży i profesjonalny zespół akademickich twórców, że jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko realizację ale również weryfikację tekstu wzorcowej pracy habilitacyjnej z każdej z dyscyplin naukowych, z których oferujemy pomoc. W takim przypadku, rozbudowujemy grono osób realizujących daną wzorcową pracę habilitacyjną, ponieważ mamy na tyle szerokie i profesjonalne grono wykonawców, że możemy sobie na to pozwolić w celu zagwarantowania Państwu absolutnie najwyższej jakości przygotowywanego tekstu. To najlepiej udowadnia, jak bardzo doświadczoną i kompetentną firmą jesteśmy, skoro możemy pozwolić sobie na procedurę wewnętrznego sprawdzenia wzorcowych opracowań przez dodatkowych autorów o dużym doświadczeniu. Żadna inna firma w Polsce nie jest w stanie zagwarantować Państwu takiej rzetelności!

Tak drobiazgowe podejście do kwestii szczególnie wysokich standardów wykonawczych wzorcowych prac habilitacyjnych możliwe jest nie tylko z uwagi na rozległy zespół akademickich autorów, z którymi współpracujemy. W praktyce, gruntowne analizowanie każdego aspektu zachowania najwyższej staranności w przygotowywaniu wzorcowych prac habilitacyjnych wynika z naszego dużego doświadczenia naukowego. Jesteśmy w pełni świadomi tego, jak wysoką rangę posiada dysertacja habilitacyjna pośród innych tekstów naukowych. Z tego względu, naszą pomoc i wzorcowe pisanie prac habilitacyjnych wykonują u nas osoby odznaczające się największym stażem oraz doświadczeniem zawodowym. Ponieważ część naszego zespołu ma przyjemność cieszyć się statusem samodzielnych pracowników naukowych, z własnego doświadczenia oraz praktyki naszych macierzystych ośrodków naukowych czerpiemy najlepsze wzorce tego, w jaki sposób tworzyć specjalistyczną dysertację habilitacyjną o charakterze wzorcowym. W pełnym zakresie dostosowujemy się do wymogów polskich oraz zagranicznych Rad!

Specyficzne znaczenie habilitacji w kontekście dalszego rozwoju zawodowego naszych Zleceniodawców oraz wniosków o tytuł naukowy

Habilitacja jest etapem, który dla większości z naszych Zleceniodawców oznacza punkt zwrotny w ich karierze naukowej. Na podstawie wieloletniego doświadczenia możemy uznać, że część z Państwa traktuje pracę habilitacyjną jako zwieńczenie kariery uczelnianej (rozumianej dwuetapowo, tzn. doktorat oraz habilitacja ) , lecz dla sporej ilości naszych Zleceniodawców przygotowanie habilitacji jest traktowane jako ugruntowanie dobrej podstawy przy wnioskach o naukowy tytuł profesora. Jak powszechnie wiadomo, ewentualny dalszy akademicki rozwój habilitanta odnosi się do dorobku „przed” oraz „po” habilitacji, tym samym czyniąc z samej habilitacji węzłowy moment w ocenie jego zawodowej przyszłości; wszystko to, co może nastąpić w kwestii wniosków o tytuł profesorski będzie odnosiło się do drobiazgowej analizy dzieła naukowego doktora habilitowanego oraz samej habilitacji, postrzeganej jako ostateczna weryfikacja zawodowej biegłości oraz wirtuozerskiego opanowania przezeń swej dziedziny naukowej. To jest podstawa przy wnioskach o tytuł naukowy profesora.
Odnosząc się do powyższego można uznać, że prawidłowo skonstruowana praca habilitacyjna może być dla naszych Zleceniodawców skutecznym narzędziem osiągnięcia pełni rozwoju zawodowego, zwieńczonej tytułem profesorskim. W pełni zdajemy sobie sprawę, że dla zasadniczej większości naszych Zleceniodawców uzyskanie tzw. profesury stanowi ukoronowanie wieloletniej drogi naukowej, której często podporządkowali całe swoje życie zawodowe. Staramy się, by nasza pomoc była możliwie efektywnym środkiem służącym do tego celu, gdyż tytuł naukowy profesora stanowi kres możliwości formalnego rozwoju zawodowego. Z tego względu, tak duże znaczenie ma fakt perfekcyjnie wykonanego wzorca pracy habilitacyjnej a więc tego, co pomagamy stworzyć na rzecz naszych Zleceniodawców. Idealnie przygotowana praca habilitacyjna jest głównym elementem wniosków Rad o nadanie adekwatnych stopni naukowych, zaś wzorcowe pisanie prac habilitacyjnych tworzone zgodnie z regułami panującymi w naszej firmie gwarantuje uzyskanie pełnego sukcesu w przedmiotowym zakresie. W ten sposób nie tylko kredujemy podsumowanie wieloletniego dorobku naukowego naszych Zleceniodawców, lecz przede wszystkim przygotowujemy Im bardzo trwałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o nadanie tytułu naukowego.

Wzorcowa praca habilitacyjna jest wartością samą w sobie, zaś pisanie prac habilitacyjnych można uznać za rodzaj sztuki, której zasadniczym celem jest stworzenie dzieła naukowego. Z tego powodu, często stosujemy praktykę realizowania danego wzorca przez autora głównego (jak zawsze, naukowca z dużym dorobkiem naukowym) oraz kogoś w rodzaju ko-promotora, a więc autora weryfikującego również będącego naukowcem z istotnym dorobkiem w danej dziedzinie. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która może pozwolić sobie na przygotowywanie takich wzorców prac habilitacyjnych, zapewniając minimum dwuosobową obsadę wykonawczą w odniesieniu do danego zlecenia. Jako jedyni posiadamy tak szeroki i zaawansowany merytorycznie zespół autorski, który umożliwia nam wprowadzenie takiego dwuelementowego realizowania wzorcowego tekstu. To rozwiązanie niespotykane na polskim rynku tego rodzaju usług, pod tym względem jesteśmy firmą bezkonkurencyjną!

Ponieważ działamy w sposób elastyczny, toteż każda praca habilitacyjna powstająca w naszej firmie może być tworzona zarówno w sposób całościowy, jak również jedynie fragmentarycznie – zależnie od potrzeb Zleceniodawców. Tak konstruowane wzorcowe prace habilitacyjne z powodzeniem wypełniają wymagania polskiej C.K. oraz Komisji zagranicznych, zgodnie z miejscem otwierania przewodu habilitacyjnego.

Tworzenie wzorców dysertacji habilitacyjnych również w językach obcych z wykorzystaniem naszej szerokiej oferty translatorskiej

Wzorcowe pisanie prac naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac habilitacyjnych) przygotowujemy w łączności ze wszystkimi elementami niezbywalnie potrzebnymi do skonstruowania przewodu habilitacyjnego: dotyczy to przede wszystkim publikacji naukowych wszelkiego rodzaju (zarówno artykułów jak również monografii), przy czym ich zakres jest do ustalenia i wynika z potrzeb konkretnego Zleceniodawcy (np. ilość serii IF). Jako jedyna polska firma przygotowujemy wzorcowe dysertacje habilitacyjne dostosowane do absolutnie wszystkich wymogów (tak polskich, jak również zagranicznych) w tym zakresie; odnosić to trzeba także do składowych samego przewodu, jak również np. publikacji naukowych, kolokwiów, etc. W tym zakresie, jako jedyna firma w Polsce mamy tak rozległą i profesjonalną ofertę wsparcia naukowego!
Oferujemy Państwu przygotowywanie wzorcowych prac habilitacyjnych również w językach obcych, z pełnym wsparciem tłumaczy specjalistycznych, operujących idiomatycznym słownictwem z danej dziedziny wiedzy naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w podstronie „pisanie prac w językach obcych”, ponieważ zapewniamy bardzo szeroki zakres usług translatorskich – także tekstów o potężnych wolumenach objętościowych. Nasza oferta w tym zakresie dotyczy przygotowywania przez nas wzorców dowolnych monografii, publikacji, artykułów naukowych, książek czy nawet wystąpień konferencyjnych – wszystko to wedle potrzeb oraz w zakresie wymaganym przez naszych Klientów.

Zapewniamy w pełni dyskrecjonalny charakter naszej pomocy!

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej