(+48) 6666-06-310

Artykuł naukowy

Metodyka tworzenia wzorcowych artykułów naukowych, czyli o aksjologii pomocy we wzorcowym pisaniu prac powstających z naszą pomocą!

Przygotowanie wzorca wybitnego artykułu naukowego jest czasochłonnym procesem selekcji zagadnień do omówienia w jego treści oraz doborem adekwatnych materiałów źródłowych. Bez względu na to czy dany artykuł naukowy ma mieć postać tekstu teoretycznego czy też teoretyczno-praktycznego, za każdym razem przygotowujemy go z dochowaniem takiej samej staranności, naukowej rzetelności oraz uczciwości. Wzorcowe pisanie prac wymaga, aby tworząc wysokospecjalistyczne opracowania kierować się nie tylko troską o zapewnienie jak najwyższego poziomu wykonawczego, lecz także tym, by świadczona przez nas pomoc w pisaniu dawała możliwość przygotowania tekstów odznaczających się istotnym walorem naukowej komunikatywności. Artykuł naukowy powinien cechować się rzetelnością faktograficzną oraz prostotą przekazu, zaś pomoc w pisaniu przygotowywana za naszym pośrednictwem wypełnia w pełni ten postulat. Oczywiście, dostosowujemy się również do nawet najbardziej ambitnych wytycznych, realizując wzorcowy artykuł naukowy albo na powierzony nam temat albo wskazując własne propozycje (w tym zakresie, jesteśmy bardzo elastyczni), przygotowując instrumentarium badawcze (tezy/hipotezy – główne/poboczne) oraz dokładając wszelakich starań, by nasza pomoc w pisaniu wzorcowego artykułu naukowego pozwalała na stworzenie tekstu nie tylko wysokospecjalistycznego, lecz również błyskotliwego, spójnego logicznie oraz możliwie rzeczowego w warstwie merytorycznej. Trudnym jest skondensowanie tych przesłanek w relatywnie niewielkiej objętości jaką odznacza się typowy artykuł naukowy, lecz wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wypełnienie nawet najbardziej „wyśrubowanych” norm wolumenów objętości.

Pod względem teoretyczno-metodycznym możemy wskazać, że prezentowana przez nas postawa wynika z naszego egalitarystycznego postrzegania pozytywistycznych determinantów zawodowej wiedzy: opowiadamy się przeciwko (często nieuzasadnionej) hermetyczności szeroko rozumianej „nauki”, adresowania jej jedynie do niedostępnego grona osiąganego tylko przez wybrańców, gdyż taki proces odznacza się dużą szkodliwością dla poziomu naukowego oraz groźbą nieustannego jałowienia koncepcyjnego, braku adekwatnie rozbudowanej wymiany myśli, nieistnienia swoistego fermentu naukowego. Są to zagadnienia, które określają naszą aksjologiczną postawę względem pomocy w pisaniu wysokospecjalistycznych prac naukowych o charakterze wzorcowym. Tym kierujemy się w naszej pracy zawodowej, tak postrzegamy nasze obowiązki jako naukowców i takie predykaty dydaktyki wykorzystujemy w swych doświadczeniach akademickich, realizowanych w naszych macierzystych jednostkach na co dzień. Nasza motywacja do niegdysiejszego wyboru zawodu naukowców wynikała z przekonania, że należy upowszechniać wiedzę, dzielić się nią. Tak rozumiemy pomoc w pisaniu, dlatego każdy artykuł naukowy jest przez nas realizowany z takim samym walorem naukowości, jaki cechuje profesjonalne pisanie prac świadczone przez naszą firmę.

Determinanty wzorcowej pomocy w pisaniu artykułów naukowych – także w językach obcych!

Jako akademicy z dużą praktyką zdajemy sobie sprawę, że wzorcowy artykuł naukowy (także, w standardzie IF) wymaga nie tylko bardzo wysokiego poziomu wykonawczego, lecz również dostosowania się do realiów narzucanych przez publikatory, które nierzadko w sposób wysoce dyskusyjny uznają albo odrzucają teksty artykułów naukowych, często nawet bez podania przyczyny. Z takimi negatywnymi zjawiskami stykamy się na co dzień, ponieważ artykuł naukowy to podstawa naszej pracy zawodowej w jednostkach naukowych, w których pracujemy. Stan niejasnych zasad uznawalności artykułów naukowych przez poszczególne redakcje powoduje, że nie istnieje jeden, sprawdzony, w pełni wiarygodny sposób przygotowania publikacji naukowej: ani, jeżeli chodzi o teksty tworzone przez nas w ramach własnej pracy zawodowej, ani też jeśli mowa jest o wzorcowych artykułach naukowych, które są pisane w tej firmie z naszym wsparciem na rzecz Zleceniodawców. Zatem, pojawia się pytanie: w jaki sposób należy przygotować artykuł naukowy, aby był zatwierdzony przez publikator w sytuacji niejasności kryteriów? Wydaje się, że na taką kwestię można odpowiedzieć jedynie w jeden sposób, a mianowicie, że każdy wzorcowy artykuł naukowy musi być stworzony z wielkim „wyczuciem naukowym”, dialektycznym rozpoznaniem poszczególnych płaszczyzn znaczeniowych składających się na daną dziedzinę naukową czy też odnoszących się do konkretnego zagadnienia. To powoduje, że tylko profesjonalny autor odznaczający się dużym doświadczeniem oraz potężną wiedzą merytoryczną jest w stanie przygotować wzorcowy artykuł naukowy czy też publikację naukową (np. w standardzie IF), aby spełniło to nawet najbardziej nietypowe wymogi poszczególnych publikatorów oraz redakcji, tak polskich jak również zagranicznych (piszemy także w językach obcych).

Z uwagi na powyższe koniecznym jest, by wzorcowy artykuł naukowy tworzony był jedynie przez fachowych autorów z ugruntowanym dorobkiem akademickim oraz dużą praktyką wywodzącą się z własnego doświadczenia naukowego, ponieważ tylko taki autor posiadający aż tak wysokie kwalifikacje jest w stanie stworzyć wzorcowy artykuł naukowy w sytuacji nieprecyzyjności wymagań publikatorów, wieloznaczności wymogów oraz pewnego rodzaju „nietypowości” oczekiwań różnych redakcji. Jak wspomniano, wzorcowa pomoc w pisaniu artykułu naukowego zapewniana przez naszą firmę może być dokonywana zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych. Dla nas jest to całkowicie oczywiste, ponieważ przeglądając tzw. listę filadelfijską (tj. „ISI – MJL”), indeksy „JCR” czy „Hirsch” albo „WOS” można dość do przekonania, że artykuł naukowy w języku innym niż polski to – współcześnie – standard w bazowej metryczności dokonań naukowych.

Z uwagi na powyższe, każdy artykuł naukowy może być przygotowany przez nas zarówno w języku polskim jak również w językach obcych; zapewniamy w pełni profesjonalną i bardzo rozległą usługę wsparcia translacyjnego, ponieważ (bezproblemowo) tworzymy w językach obcych nie tylko wzorcowe publikacje naukowe i artykuły, lecz także monografie, dysertacje, książki naukowe i wszelakie inne wzorcowe teksty i prace naukowe, których wymagają Zleceniodawcy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do złożenia zamówienia: poprzez formularz kontaktowy uwidoczniony na tej stronie albo dzwoniąc na numer telefonu wskazany powyżej!

Legalna pomoc w pisaniu artykułów naukowych – również w ramach przewodów habilitacyjnych

Nasze usługi są w pełni legalne, zaś tworzone z naszą pomocą wzorcowe opracowania stanowią najlepszą przesłankę dalszego rozwoju zawodowego naszych Zleceniodawców. Mamy pełną świadomość, że zasadnicza część Klientów jest uprzejma traktować tę pomoc w tworzeniu wzorcowych artykułów naukowych jako istotny element na drodze uzyskiwania przez siebie kolejnego stopnia naukowego albo tytułu. Oznacza to, że gro przypadków dotyczy artykułów naukowych oraz publikacji naukowych (również, w standardzie IF), które będą służyć jako wzorce do przygotowywania przez Zleceniodawców swych opracowań, których ranga i znaczenie będą ukierunkowane na wypełnienie postulatów przewodu habilitacyjnego albo też stworzenie możliwie silnej pozycji na etapie po-habilitacyjnym, kiedy będą przedkładane wnioski o nadanie tytułów. Jesteśmy świadomi ogromu odpowiedzialności, jaka wiąże się z naszą pomocą w aspekcie wzorcowego pisania prac, ze szczególnym uwzględnieniem dysertacji habilitacyjnych, monografii oraz publikacji o standardzie IF. Z tego powodu, tworzymy wzorce artykułów naukowych spełniających wszystkie kryteria, bez względu na etap rozwoju zawodowego, na jakim znajdują się nasi Zleceniodawcy.

Zapewniamy pełną dyskrecjonalność naszej pomocy, nie wnikając w powody, dla których zdecydowaliście się Państwo na skorzystanie z naszego wsparcia. Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć Państwa progres akademicki, tworząc wzorcowy artykuł naukowy stanowiący rzetelny, oryginalny i w pełni zgody z rygorem tworzenia wzorcowych tekstów uniwersyteckich. Zapewniamy pomoc na każdym etapie tworzenia wzorcowego artykułu naukowego, zapewniając możliwie najwyższy możliwy poziom wykonawczy gwarantowany naukową rzetelnością naszych autorów. Pomoc w pisaniu wzorcowych artykułów naukowych znajduje się bezpośrednio w naszych kompetencjach, odnosząc się do tych przejawów działania akademickiego, którymi zajmujemy się na co dzień w swych Uczelniach, w których pracujemy. Wynika z tego bezbłędne rozeznanie w metodyce tworzenia tego rodzaju wzorcowych opracowań oraz gotowość do zagwarantowania bardzo wysokiego poziomu wykonawczego, w ramach przygotowania tekstów zarówno w języku polskim, jak również w językach obcych!

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej