(+48) 6666-06-310

Artykuły i publikacje naukowe

 

Tworzenie wzorcowych prac naukowych wymaga sprawnego posługiwania się idiomatycznym językiem dostosowanym do nomenklartury pojęciowej obowiązującej w danej dziedzinie naukowej. Jako jedyna polska firma zapewniamy przygotowanie tego rodzaju wzorców przez profesjonalny zespół czynnych naukowców, do tego realizując również wzorce w językach obcych. W tym zakresie, jesteśmy absolutnie bezkonkurencyjni na polskim rynku !
Jako firma mająca największe doświadczenie w tworzeniu wzorców profesjonalnych prac naukowych możemy zagwarantować, iż każdy artykuł naukowy i każda publikacja naukowa tworzona jest w sposób zapewniający bardzo wysoki poziom wykonawczy oraz z pełnym zapewnieniem dyskrecjonalnego charakteru naszych usług.

Artykuły naukowe i publikacje jako element przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Ponieważ częstokroć wzorcowe artykuły i publikacje naukowe stanowią element przewodów doktorskich czy też habilitacyjnych (będąc ich obowiązkową składową), wszystkie z wzorców artykułów oraz publikacji przygotowywanych w naszej firmie tworzone są z zachowaniem najwyższych standardów rzetelności merytorycznej dokładnie tak, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych tekstów naukowych. Profesjonalne, wzorcowe pisanie publikacji naukowych wymaga tego, aby elastycznie dostosowywać się do wymogów zarówno polskich jak również zagranicznych redakcji czasopism, przygotowując od podstaw wzorcowe teksty – także o charakterze „IF”.

Każdy wzorcowy artykuł naukowy i publikacja naukowa może być stworzona zarówno w języku polskim, jak również w języku obcym. W zależności od dookreślenia przez Zleceniodawcę charakteru tekstu, możemy spełnić nawet bardzo specyficzne wymagania Redakcji czy też Rady w zakresie charakteru wzorca, jego treści, objętości, etc. Nasza długoletnia praktyka w zakresie tworzenia wzorców specjalistycznych prac naukowych pozwala nam nie tylko na rzetelne pisanie doktoratu czy dowolnej monografii albo prac habilitacyjnych, lecz również na profesjonalne przygotowanie znacznie krótszych form, właśnie takich jak wzorcowe artykuły i publikacje naukowe. Bez względu na rodzaj wzorca, każdy z nich tworzymy równie rzetelnie i uczciwie. Wszystkie z wzorcowych tekstów przygotowujemy wedle polskich oraz zagranicznych norm wydawniczych – dla nas nie jest to żaden problem. Dostosowujemy się do standardów oraz wymagań Zleceniodawców.

Gwarantujemy pełną dyskrecjonalność naszych usług, ponieważ realizujemy procedury ochrony danych osobowych dbając o poufny charakter naszej pomocy! Działamy legalnie, zaś nasz profesjonalny zespół akademickich autorów zapewni Państwu najwyższą jakość naszej pomocy!

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej