(+48) 6666-06-310

O firmie

Kim jesteśmy i co oferujemy? 10 cech charakteryzujących naszą firmę!

Zamiast opisu charakterystyki naszej firmy oraz rodzajów świadczonej przez nas pomocy postanowiliśmy stworzyć czytelne wyszczególnienie najważniejszych aspektów odpowiadających na bazowe pytanie, wyrażone powyżej: kim jesteśmy? Poniżej znajduje się 10 cech, które najdobitniej określają nasz profesjonalizm oraz uzasadniają naszą gwarancję wywiązania się z powierzonych zadań w sposób najlepszy z możliwych, działając przy tym w pełni dyskrecjonalnie.
Najważniejsze aspekty dotyczące naszej firmy można streścić następująco:

  1. Jesteśmy firmą mającą największe doświadczenie w zakresie tworzenia specjalistycznych prac naukowych na polskim rynku.
  2. Gwarantujemy całkowitą poufność naszych realizacji oraz zapewniamy dyskrecjonalny charakter pomocy świadczonej przez naszą firmę. Chronimy dane osobowe naszych Zleceniodawców.
  3. Mamy największe w Polsce grono profesjonalnych autorów akademickich, co gwarantuje możliwość wykonywania niemalże dowolnego wzorca wedle wymogów Zleceniodawców.
  4. Stanowimy grono czynnych naukowców (wszyscy autorzy posiadają adekwatne stopnie naukowe) z udokumentowanym dorobkiem naukowym oraz ugruntowaną pozycją zawodową. Wszyscy z naszych autorów uzyskali stopnie naukowe w zakresie dziedzin, z których świadczą pomoc naszym Zleceniodawcom.
  5. Zapewniamy wykonanie wzorców prac naukowych (prace doktorskie, prace habilitacyjne, monografie, książki naukowe, publikacje i artykuły, etc.) z całego zakresu dyscyplin naukowych, wyszczególnionych w naszej ofercie.
  6. Nie jesteśmy najtańsi – jesteśmy najlepsi. Nie „ścigamy się” oferowaniem najniższej ceny, lecz oferujemy najwyższą z możliwych jakości realizacyjnych wzorcowych opracowań, przygotowywanych w tej firmie.
  7. Piszemy zarówno po polsku, jak również w językach obcych. Zapewniamy bardzo szeroki zakres usług translatorskich w odniesieniu do prac naukowych – włączając w to dysertacje doktorskie i prace habilitacyjne, monografie, książki naukowe oraz inne teksty także w bardzo dużym wolumenie objętości.
  8. Działamy legalnie, możecie Państwo podpisać z nami Umowy.
  9. Jesteśmy odpowiedzialni, profesjonalni, rzetelni i uczciwi. Pracujemy szybko i sprawnie, zachowując przy tym pełną dyskrecję.
  10. Macie Państwo pełen wgląd w proces wykonywania wzorcowych tekstów, ponieważ stosujemy przejrzysty i uczciwy system rozliczeń.

Przypominamy, iż każda wzorcowa praca naukowa tworzona z naszą pomocą jest przygotowywana od podstaw: nie powielamy materiałów, ani też nie stosujemy plagiatów. Wszystkie z naszych opracowań możecie Państwo weryfikować w dowolny sposób, również z wykorzystaniem dowolnego systemu antyplagiatowego. Ręczymy za uczciwość naszych wzorców, gwarantując ich możliwie najwyższą jakość merytoryczną. Każdy wzorcowy tekst (bez względu na jego charakter, czy jest to artykuł naukowy/publikacja naukowa, praca doktorska czy praca habilitacyjna) jest przygotowywany z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz z pełną poufnością i zachowaniem dyskrecjonalnego charakteru naszej pomocy!

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej