(+48) 6666-06-310

Publikacja naukowa

Gwarantujemy najwyższy poziom jakości wykonywanych przez nas wzorców publikacji naukowych!

Jesteśmy najstarszą polską firmą przygotowującą wzorce publikacji naukowych, dlatego też wieloletnie doświadczenie naszych akademickich autorów pozwala na to, aby właściwie rozpoznać metodykę pisania publikacji naukowych jako tekstów o specjalistycznym charakterze. Tworzenie wzorców profesjonalnych publikacji naukowych wymaga nie tylko rzetelności, naukowej uczciwości czy też gwarantowania najwyższego poziomu wykonawczego, lecz jeszcze jednego elementu, który zapewniamy Państwu jako jedyni w Polsce: jesteśmy jedyną firmą, która dysponuje profesjonalnym zespołem autorów, złożonym z czynnych pracowników naukowych! Żadna inna firma nie jest w stanie zapewnić ani tak wysokiego poziomu realizacji wzorcowych publikacji naukowych, ani adekwatnie wysokospecjalistycznego grona autorów, bezpośrednio odpowiedzialnych za tworzenie wzorców publikacyjnych. Jest to powodowane naszym długoletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia publikacji naukowych, lecz również posiadaniem przez naszych autorów udokumentowanego dorobku zawodowego oraz ugruntowanej pozycji zawodowej.

Świadczymy pomoc z zakresów, którymi zajmujemy się na co dzień w naszych zawodowych zobowiązaniach, realizowanych w macierzystych jednostkach akademickich. Tym samym, powstające w ten sposób wzorcowe publikacje są przygotowywane przez praktyków z akademickim doświadczeniem, osiadających nie tylko adekwatne stopnie naukowe oraz stosowny dorobek własny, lecz także gwarantujących rzetelność oraz naukową uczciwość wszystkich publikacji naukowych, które pomagamy stworzyć.

Mamy pełną świadomość, że współczesne publikacje naukowe stały się pierwszoplanowym, niemalże bazowym środkiem naukowej wypowiedzi. W pełni zasłużenie, traktuje się je jako najbardziej podstawowy sposób realizowania zadań naukowych, trafiający do relatywnie szerokiego grona akademickich odbiorców. Powoduje to, że wzorcowe pisanie publikacji naukowej postrzegamy w kategoriach rodzaju naukowej wypowiedzi, określenia się w danej kwestii istotnej dla konkretnej dziedziny. Częstokroć publikacje wzniecają dyskusje, powodują ożywioną wymianę argumentów, sieją niepewność i naruszają ustalony porządek rzeczy, o – zdawałoby się – aksjomatycznym charakterze. Absolutnie nie oznacza to, iż każda publikacja naukowa ma mieć aspiracje do podważania utartych twierdzeń czy też wartości apriorycznie uznawanych za pewne; żadna publikacja naukowa nie musi mieć na celu obrazoburczego zaatakowania aksjologicznych prawidłowości danej dyscypliny naukowej. Jednakże uważamy, iż każda z nich powinna mieć określone ambicje, stawiając sobie istotne cele naukowe i realizując je w sposób możliwie najpełniejszy. Dokładamy wszelkich starań, aby taki był charakter wzorcowych publikacji naukowych pisanych z naszą pomocą. Wynika to również z faktu, iż publikacje naukowe (najczęściej artykuły) są istotnym zarzewiem nowych myśli, twierdzeń i poglądów. Z uwagi na swoją stosunkowo niewielką objętość mogą być traktowane jako skuteczny zasiew określonych koncepcji, których potencjalna grupa odbiorców jest niebywale szeroka. Tym samym, siła analitycznego oddziaływania poszczególnej publikacji naukowej może być bardzo duża, rozproszenie docierająca do wielu adresatów. To powoduje, że jesteśmy w pełni świadomi dużej odpowiedzialności, jaka wiąże się z przygotowywaniem wzorcowych publikacji naukowych.

Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej dopasowanej do rangi tworzonych przez nas wzorcowych publikacji naukowych, również w językach obcych!

Chcemy, aby przygotowywane przez nas wzorce publikacji naukowych zawierały istotne komponenty nowatorstwa, odkrywczości oraz rzetelnych podstaw do wzbudzenia wewnątrzśrodowiskowej dyskusji dotyczącej danego zagadnienia, omówionego we wzorcu publikacji. Tworzymy wzorcowe publikacje zarówno o relatywnie niewielkiej objętości (np. artykuły naukowe w standardzie IF), jak również wzorce wysokospecjalistycznych publikacji naukowych o definitywnie szerszym wolumenie objętości. Nie stanowi to dla nas żadnego problemu merytorycznego, ponieważ nasz specjalistyczny zespół akademickich autorów zapewnia wywiązanie się z tego rodzaju założeń warsztatowych w tworzeniu wzorcowych publikacji nie tylko w dowolnej objętości, lecz również w językach obcych. Elastycznie dostosowujemy się do zróżnicowanych norm wydawniczych (tak edycyjnych w ramach arkuszy, jak również recenzyjnych), wypełniając nawet najbardziej ambitne wymagania merytoryczne. W swych wzorcach łączymy precyzję naukowych stwierdzeń z giętkim dopasowaniem do adekwatnych kryteriów naukowych. Wszystkie wzorcowe publikacje naukowe tworzone z naszą pomocą są twórcze, spójne i odwołują się do szerokiego zakresu literatury naukowej.

Gwarantujemy nie tylko dyskrecjonalny charakter naszej pomocy przy pisaniu wzorcowych publikacji naukowych, lecz nadto wykonanie ich przez doświadczony zespół profesjonalnych autorów, którzy pisanie wysokospecjalistycznych prac naukowych znają z autopsji własnego rozwoju zawodowego. Stanowimy grono specjalistów, praktyków w konkretnych dziedzinach nauki, własnej praktyki akademickiej znających zagadnienia omawiane w treści wzorcowych publikacji naukowych. A zatem, jesteśmy fachowcami tworzącymi na potrzeby Zleceniodawców wzorce wysokospecjalistycznych publikacji naukowych, które bezpośrednio nawiązują do tematyki i zakresu tego, czym na co dzień zajmujemy się w swych jednostkach akademickich.

Zajmujemy się przygotowywaniem wzorcowych publikacji naukowych wedle polskich oraz zagranicznych norm wydawniczych, przygotowując teksty zarówno po polsku, jak również w językach obcych. Mamy specjalistyczny zespół translacyjny, gwarantujący najwyższą jakość przekładu z wykorzystaniem idiomatycznego słownictwa przynależnego danej dziedzinie nauki. Każda wzorcowa publikacja powstaje indywidualnie, od podstaw, z dochowaniem wszelakich norm odnoszących się do standardów tworzenia prac naukowych. Dostosowujemy się do zróżnicowanych wymogów Zleceniodawców, ponieważ specjalizujemy się także w tworzeniu wzorcowych monografii oraz książek, a także piszemy teksty od podstaw aż do etapu not wydawniczych.

Bankowość
Bibliotekoznawstwo
Ekologia
Ekonomia
Etnologia
Europeistyka
Filozofia – również: teologia
Finanse
Geografia
Geologia
Handel zagraniczny
Historia – wraz z pochodnymi, np. historia sztuki, historia muzyki, etc.
Informatyka
Językoznawstwo / lingwistyka
Kulturoznawstwo
Logika – w zakresie nauk społecznych oraz matematyki
Logistyka
Marketing
Medycyna – pełen zakres specjalizacji i dyscyplin medycznych
Medycyna – tzw. nauki okołomedyczne – pełen zakres rodzajowy
Nauki społeczne (niewymienione powyżej) – pełen zakres rodzajowy
Ochrona środowiska
Pedagogika
Politologia
Prawo – pełen zakres specjalizacyjny
Psychologia
Reklama/PR
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka
Inne – zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców
ksiazka

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić albo wypełnić formularz kontaktowy!

(+48) 6666-06-310 Przejdź do formularza

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej