Pisanie prac - Legatus
tel. +48 6666 06 310 +48 6666 06 310
Pisanie prac

  tel. +48 6666 06 310
Mamy zaawansowane procedury dyskrecjonalności - w odniesieniu do wszystkich etapów realizacji zlecenia.

Zakres dziedzin


Nasza firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu specjalistycznych dysertacji naukowych, przygotowywanych zarówno w języku polskim, jak również językach obcych. Specjalizujemy się we wzorcowym przygotowywaniu prac doktorskich oraz dysertacji habilitacyjnych. Ponadto, zajmujemy się pisaniem rozbudowanych monografii naukowych, publikacji (np. artykuły, recenzje, opinie), jak również dysertacji wszelkiego innego rodzaju – zgodnie z potrzebami naszych Zleceniodawców. Poniżej znajduje się ogólny wykaz dziedzin nauki, z których możemy zaoferować swoją pomoc.


• Bankowość
• Ekonomia
• Filozofia - także teologia
• Finanse
• Historia
• Hotelarstwo
• Informatyka
• Kulturoznawstwo
• Logistyka
• Logika (zarówno w ujęciu matematycznym, jak również nauk społecznych)
• Bibliotekoznawstwo
• Etnologia
• Ekologia
• Europeistyka
• Geologia
• Geografia
• Handel zagraniczny
• Historia (także historia sztuki,
historia muzyki, itp.)
• Językoznawstwo

• Ochrona środowiska
• Resocjalizacja
• Nauki Społeczne - pełny zakres
• Marketing
• Medycyna - pełny zakres dyscyplin medycznych
• Pedagogika
• Politologia
• Prawo - pełny zakres specjalizacji
• Psychologia
• Public Relations
• Reklama
• Religioznawstwo
• Socjologa
• Stosunki Międzynarodowe
• Statystyka
• Technologia żywienia
• Turystyka
• Ubezpieczenia
• Unia Europejska
• Inne - zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Zleceniodawców


Zajmujemy się przygotowywaniem tekstów zarówno z nauk doświadczalnych (dyskursywnych), jak również społecznych, humanistycznych, medycznych czy też przyrodniczych. Poza przygotowywaniem całościowych wzorcowych prac (tj. zarówno części teoretycznych, jak również empirycznych), prowadzimy szereg pochodnych działań, niezbędnych w toku realizowania formalnego przewodu doktorskiego, czy też habilitacyjnego.

Zarówno w języku polskim jak i w językach obcych, świadczymy pomoc w zakresie:


  • Przygotowywania monografii (pełen zakres dziedzin nauki)

  • Tworzenia fachowych dysertacji (teoretycznych, teoretyczno-praktycznych)

  • Pisania specjalistycznych publikacji (dowolny charakter)

  • Przygotowania oraz wydania książek (aż do momentu noty wydawniczej)

  • Innej działalności naukowej – np. pisania recenzji i opinii, sporządzania konspektów, przygotowywania kwerend bibliograficznych, interpretowania wyników badań, przygotowywania analiz badawczych (wraz ze statystyczną obróbką danych), etc.


Serdecznie zapraszany do kontaktu oraz poznania szczegółów naszej oferty!
Zastrzegamy, iż sporządzone przez nas opracowania są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie, jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w Polsce przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 Kodeksu Karnego.
Doktoraty  |  Habilitacje  |  Publikacje, artykuły, monografie  |  Zakres dziedzin  |  Regulamin  |  Formularz zgłoszeniowy  |  Współpraca  |  Kontakt  | 
netBOX - Strony internetowe