Pisanie prac - Legatus
Pisanie prac

  tel. +48 6666 06 310

Zakres dziedzin


Nasza firma posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu specjalistycznych dysertacji naukowych, przygotowywanych zarówno w języku polskim, jak również językach obcych. Jesteśmy pierwszą firmą specjalizującą się we wzorcowym przygotowywaniu prac doktorskich oraz dysertacji habilitacyjnych. Ponadto, zajmujemy się pisaniem rozbudowanych monografii naukowych, publikacji (artykuły, recenzje, opinie), jak również dysertacji wszelkiego innego rodzaju – zgodnie z potrzebami naszych Zleceniodawców. Poniżej znajduje się ogólny wykaz dziedzin nauki, z których możemy zaoferować swoją pomoc.


• Bankowość
• Ekonomia
• Filozofia
• Finanse
• Historia
• Hotelarstwo
• Informatyka
• Kulturoznawstwo
• Logistyka
• Logika
• Bibliotekoznawstwo
• Etnologia
• Ekologia
• Europeistyka
• Geologia
• Geografia
• Handel zagraniczny
• Historia (także historia sztuki,
historia muzyki, itp.)
• Język Polski

• Ochrona środowiska
• Resocjalizacja
• Nauki Społeczne
• Marketing
• Medycyna
• Pedagogika
• Politologia
• Prawo
• Psychologia
• Public Relations
• Reklama
• Religioznawstwo
• Socjologi
• Stosunki Międzynarodowe
• Statystyka
• Technologia żywienia
• Turystyka
• Ubezpieczenia
• Unia Europejska
• Inne


Zajmujemy się przygotowywaniem tekstów zarówno z nauk doświadczalnych (dyskursywnych), jak również społecznych, humanistycznych, medycznych czy też przyrodniczych. Poza przygotowywaniem całościowych wzorcowych prac (tj. zarówno części teoretycznych, jak również empirycznych), prowadzimy szereg pochodnych działań wyników, niezbędnych w toku realizowania formalnego procesu doktorskiego, czy też habilitacyjnego. A zatem, zarówno w języku polskim jak i w językach obcych, świadczymy pomoc w zakresie:


  • Przygotowywania monografii (pełen zakres dziedzin nauki)

  • Tworzenia fachowych dysertacji (teoretycznych, teoretyczno-praktycznych)

  • Pisania specjalistycznych publikacji (dowolny charakter)

  • Przygotowania oraz wydania książek (aż do momentu noty wydawniczej)

  • Inną działalnością naukową – np. pisaniem recenzji, sporządzaniem konspektów, przygotowywaniem kwerend bibliograficznych, interpretowaniem wyników badań, przygotowywaniem analiz badawczych (wraz ze statystyczną obróbką danych), etc.


Serdecznie zapraszany do kontaktu oraz poznania szczegółów naszej oferty.
Zastrzegamy, iż sporządzone przez nas opracowania są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie, jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w Polsce przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 Kodeksu Karnego.
Doktoraty  |  Habilitacje  |  Publikacje, artykuły, monografie  |  Zakres dziedzin  |  Regulamin  |  Formularz zgłoszeniowy  |  Współpraca  |  Kontakt  | 
netBOX - Strony internetowe