(+48) 6666-06-310

Kim jesteśmy jako autorzy wzorcowych prac naukowych?

Jesteśmy najstarszą polską firmą specjalizującą się w tworzeniu wzorców wysokospecjalistycznych prac naukowych. Nasza pomoc ma charakter całościowy, tj. pomagamy od etapu wyboru tematu wzorcowej pracy doktorskiej czy też innego, specjalistycznego tekstu naukowego, aż po stworzenie finalnych publikacji (np. wieńczących przewód doktorski albo przewód habilitacyjny). Świadczymy wsparcie na wszystkich etapach przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych, nie tylko przygotowując wzorcowe prace doktorskie i dysertacje habilitacyjne, lecz także teksty wszelkiego innego rodzaju (monografie, książki, publikacje IF), które są wymagane przez naszych Zleceniodawców. Wzorcowe pisanie prac naukowych traktujemy w sposób zawodowy: jesteśmy gronem naukowców, specjalistów w swych dziedzinach. Nie zatrudniamy studentów, laików ani osób „przyuczonych” do zawodu. Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie, skorelowane z własnym rozwojem zawodowym. To powoduje, że współpracując z naszą firmą zyskujecie Państwo gwarancję najwyższej możliwej jakości, zapewnioną przez profesjonalny zespół naukowców-praktyków. Część z nas posiada już status samodzielnych pracowników naukowych, co jest najlepszą rękojmią poziomu, który jesteśmy w stanie zapewnić.

Jakie wzorce specjalistycznych prac naukowych przygotowujemy?

Zajmujemy się wzorcowym opracowywaniem:

prac
doktorskich

posiadamy największe doświadczenie w Polsce w przygotowywaniu wzorcowych prac doktorskich

dysertacji
habilitacyjnych

przygotowujemy dysertacje habilitacyjne dostosowując się do wytycznych zarówno polskich jak również zagranicznych ośrodków naukowych

książek
naukowych

realizujemy wzorcowe książki naukowe z pełnego zakresu dyscyplin akademickich

artykułów
(także: IF)

posiadamy największe doświadczenie w Polsce w przygotowywaniu wzorcowych prac doktorskich

monografii

tworzymy wysokospecjalistyczne monografie obejmujące nawet bardzo obszerną ilość materiału badawczego

prac MBA

wykonujemy wzorcowe prace MBA zarówno w języku polskim, jak również w obcych

innych tekstów o charakterze specjalistyczno-naukowym (do ustalenia ze Zleceniodawcami)

jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu się do nawet najbardziej wymagających Zleceniodawców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skontaktowania przez telefon lub przez formularz kontaktowy

Token

Jaki jest zakres naszej pomocy we wzorcowych pracach naukowych?

Tworzymy wzorcowe opracowania w pełnym zakresie specjalistycznych prac naukowych. Pisanie pracy doktorskiej czy prac habilitacyjnych traktujemy jako możliwość zaprezentowania swych warsztatowych umiejętności, wspartych na solidnych podstawach merytorycznych. Nie różnicujemy zleceń: pisanie monografii, prac doktorskich czy habilitacyjnych traktujemy równie poważnie i rzetelnie, bez względu na charakter tekstu, który pomagamy współtworzyć. Nasza pomoc ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego, aby zbudować możliwie najlepszą pozycję naukową naszych Zleceniodawców. Jesteśmy świadomi sytuacji, iż często jest tak, że od posiadania przez Państwa adekwatnego stopnia naukowego zależy nie tylko podjęcie istotnych decyzji życiowych, lecz także możliwość uzyskania konkretnego stanowiska, awansu albo utrzymanie dotychczasowej posady. Z tego powodu, pisanie wzorcowych prac naukowych traktujemy w sposób rzetelny, będąc kompetentnymi do zapewnienia możliwie najlepszego wsparcia. Jako jedyna firma w Polsce dysponujemy możliwością pełnego zapewnienia wsparcia i pomocy naukowej z dziedzin, które wyszczególniliśmy w naszej ofercie. To najlepiej świadczy o tym, jaki poziom wykonawczy możemy zagwarantować i na ile poważnie traktujemy swoje obowiązki związane z wzorcowym pisaniem prac naukowych.

Dlaczego warto jest zaufać i skorzystać z NASZEJ pomocy przy realizacji wzorcowych tekstów naukowych…?

Jesteśmy najstarszą polską firmą tworzącą wzorce wysokospecjalistycznych prac naukowych. Mamy wieloletnie doświadczenie, stanowiąc grupę naukowców (nie zaś: laików dziwacznie „przyuczonych” do realizacji zadań naukowych), a więc posiadamy wszelkie kompetencje do tego, aby przekazywać teoretyczną wiedzę w odniesieniu do tego, czym zajmujemy się na co dzień w naszych macierzystych jednostkach naukowych. Element praktyki dydaktycznej w połączeniu z posiadaniem przez nas adekwatnych stopni naukowych w zakresie dziedzin, z których świadczymy pomoc, stanowi najrzetelniejsze uzasadnienie powodów, dla których możecie Państwu zaufać naszej pomocy.

Gwarantujemy najwyższą możliwą jakość wykonania!

twórca przy pracy

„Konkurencja” jest bez szans! Kilka faktów dotyczących wartości naszego wsparcia przy tworzeniu wzorcowych prac naukowych.

Za nami stoi wieloletnie doświadczenie, za naszymi „konkurentami” stoją - wyłącznie- niskie ceny i mizerna jakość ich realizacji; najczęściej, sprowadzająca się do plagiatowania, ponieważ „konkurenci” nie mają odpowiedniej ilości fachowych autorów, by zapewnić należytą realizację. Dla nas takie zachowania są niedopuszczalne! Wzorcowe rozprawy doktorskie czy też prace habilitacyjne wymagają tego, aby przygotowywać je w sposób właściwy… albo wcale. Według naszego przekonania, tylko i wyłącznie rzetelna pomoc ma rację bytu na tym rynku. Właśnie z tego powodu, od kilkunastu lat zapewniamy Państwu najwyższą możliwą jakość pomocy przy tworzeniu wzorcowych prac naukowych. Nie jesteśmy najtańsi – jesteśmy najlepsi. „Ściganie się” w kategorii najniższej ceny nas nie interesuje. Jesteśmy najstarszą polską firmą świadczącą takie specjalistyczne usługi i możemy napisać otwarcie: jesteśmy naukowcami, więc nie oferujemy najniższych cen rynkowych za wzorcowe pisanie publikacji naukowych, ponieważ nie konkurujemy ceną, lecz jakością naszych wzorców! To zupełnie odmienny model konstruowania oferty pomocy dla Państwa, niż robi to nasza „konkurencja”, nastawiona wyłącznie na najniższą cenę i szybkie przygotowanie słabego tekstu naukowego. Jako profesjonaliści wiemy, że tanio nie da się zaoferować odpowiedniego poziomu wykonania usługi wzorcowego przygotowania tekstów naukowych, ponieważ cena musi być adekwatnym wykładnikiem jakości wzorców przygotowywanych przez naszych akademickich autorów. Warto również podkreślić, że jako jedyna polska firma możemy zaoferować pełną pomoc z zakresu wszystkich dziedzin, które znajdują się w naszej ofercie. To najlepiej pokazuje, jak wysoką jakość naukową możemy zaproponować w ramach naszej pomocy dla Państwa.

Profesjonalni autorzy
z wieloletnim doświadczeniem

Jesteśmy czynnymi naukowcami: nie konkurujemy ceną, ale najwyższą jakością naszych wzorcowych opracowań!

Bez względu na to czy tworzymy wzorcowy artykuł naukowy, doktorat, monografię czy prace habilitacyjne zawsze priorytetem jest poziom wykonania, nie zaś najniższa cena. Każda wzorcowa dysertacja habilitacyjna czy też praca doktorska tworzona jest przez profesjonalistów, legitymujących się nie tylko posiadaniem stopnia naukowego w danej dziedzinie (to jest dla nas oczywiste: nie współpracujemy z autorami, którzy nie legitymują się stopniami naukowymi), lecz - również - wysokimi umiejętnościami przygotowywania wzorcowych tekstów naukowych. To gwarantuje, iż autorem jest nie tylko akademik, lecz także osoba posiadająca praktyczną umiejętność pisania prac o charakterze wzorcowym. Tak rozumiane pisanie prac naukowych (nie tylko prac habilitacyjnych, ale każdego rodzaju publikacji naukowych) akcentuje przede wszystkim najlepszy efekt, co oznacza pewny sukces naszych Zleceniodawców. Jak wspomnieliśmy, konkurujemy na tym rynku wysoką jakością – nie zaś niską wyceną. Ściganie się „najniższą ceną” zostawiamy dla „konkurencji”, która nie jest w stanie zapewnić jakości jaka jest dla nas naukowym złotym standardem. W tym aspekcie, żadna z innych firm nie jest w stanie zaproponować Państwu wyższego poziomu wykonania usług!

Jesteśmy uczciwymi ludźmi, więc wychodzimy ze świadomego założenia, iż jakość ma swoją wymierną cenę. Jako profesjonaliści, którzy od wielu lat świadczą pomoc w tworzeniu wzorcowych prac naukowych o charakterze wysokospecjalistycznym, potrafimy w sposób uczciwy oceniać wartość efektów naszej pomocy. Najniższa cena rynkowa to – niestety – gwarancja mizernej jakości tekstu, wysokiego zagrożenia plagiatem oraz gwarantowanego wstydu dla Zleceniodawców… Współpracując z naszą firmą, unikacie Państwo tych zagrożeń, ponieważ zapewniamy i gwarantujemy Państwu najwyższą jakość, nie zaś najniższą cenę!

W przeciwieństwie do naszej „konkurencji”, za nami stoją lata udokumentowanych doświadczeń oraz duży zespół profesjonalnych twórców akademickich. To powoduje, że wzorcowe pisanie doktoratów, monografii, prac habilitacyjnych, publikacji naukowych czy też – w szerszym ujęciu – przygotowywanie każdego rodzaju prac naukowych znajduje się zasięgu naszych kompetencji merytorycznych. W pełni zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako na osobach świadczących wzorcową pomoc w pisaniu pracy doktorskiej oraz przygotowujących całościową usługę wsparcia dla Państwa w Waszych potrzebach zawodowych. Jako osoby rzetelne, uczciwe i kompetentne możemy zapewnić, że dla naszej firmy pisanie prac nie oznacza jedynie stworzenia wzorcowej dysertacji naukowej: wspomagamy swych Zleceniodawców w trakcie całych przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych, przygotowując ich poszczególne elementy zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dla nas, pisanie prac to nie tylko pisanie publikacji naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem monografii, prac doktorskich i dysertacji habilitacyjnych), ale przede wszystkim możliwość podzielenia się z Państwem posiadanym doświadczeniem oraz warsztatowymi umiejętnościami, które są niezbędne w procesie tworzenia każdej pracy naukowej. Gwarantujemy, że zapewniamy Państwu najwyższą dostępną jakość wykonania!

Nasze działania nie są hobbystyczne, lecz wynikają ze świadomie obranego kierunku czynnego praktykowania nauki. Nasza „konkurencja” jest nie tylko nieprofesjonalna, lecz także traktująca pisanie prac jako hobby. Z kolei dla nas, pisanie prac naukowych jest częścią realizacji posiadanych kompetencji, wynikających z naszych akademickich doświadczeń. To pomoc, którą oferujemy w sposób rzetelny, uczciwie wywiązując się z podejmowanych zadań, działając szybko, terminowo i z należytą dyskrecjonalnością. Pomoc w pisaniu doktoratu czy też dowolnego innego tekstu naukowego wymaga sumienności oraz odpowiedzialności. Od naszej pomocy często zależy Państwa przyszłość. To duże brzemię, które dźwigamy z rozmysłem i pełną świadomością tego co robimy i w jaki sposób działamy. Zaufanie naszemu doświadczeniu pozwoli Państwu przejść przez trudy przewodów doktorskich czy też habilitacyjnych w sposób, który gwarantuje pozytywne zakończenie!

Piszemy również
w językach obcych!

Dlaczego warto zaufać NASZEMU wieloletniemu doświadczeniu, czyli my a „konkurencja”…

W przeciwieństwie do naszej „konkurencji” działamy w pełni legalnie nie ukrywając tego, że jesteśmy czynnymi pracownikami nauki, istniejemy jako zarejestrowany podmiot posiadający przyzwolenie na świadczenie tego rodzaju usług, w pełni podporządkowujemy się rygorom polskiego prawa oraz obowiązków podatkowych. Oznacza to, że bezproblemowo możecie Państwo podpisać z nami Umowy, a do tego gwarantujemy rzetelne wywiązanie się z podjętych zobowiązań przez nasz profesjonalny zespół autorski. To znacząco wyróżnia nas na tle „konkurencji”, czyniąc naszą firmę tak niezwykłą: jesteśmy naukowcami, którzy na co dzień stykają się z tematyką konkretnych działów nauki w swych jednostkach. Jesteśmy także czynnymi dydaktykami, dlatego też przedmiotowe zagadnienia znamy z naszych codziennych badań, ponieważ zajmujemy się nimi każdego dnia na polskich i zagranicznych Uczelniach, w których pracujemy. Z tego powodu jesteśmy w stanie oferować Państwu tak wszechstronną pomoc dotyczącą ogromnej ilości zagadnień naukowych, ponieważ ich zakresy tematyczne stanowią powszedniość naszych zawodowych zainteresowań. Zajmujemy się nauką na co dzień, nie zaś hobbystycznie. Nasza „konkurencja” to najczęściej osoby bez jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, nie mówiąc już o dokonaniach naukowych. Dlatego powtarzamy jedną z naszych głównych zasad: oferujemy możliwie najwyższą jakość realizacji wzorcowych tekstów, nie zaś najniższe ceny! Najważniejsza jest jakość!

Jako czynni akademicy nie jesteśmy osobami „przyuczonymi” do swych zawodów, ani też nie jesteśmy studentami czy też innymi laikami udającymi fachowców (jak ma to miejsce – niestety – w znakomitej ilości przypadków naszej „konkurencji”, która zatrudnia osoby niewykształcone), lecz stanowimy niezwykłą firmę, która nie ma odpowiednika na polskim rynku. Jako jedyni w Polsce, jesteśmy tak licznym i profesjonalnym zespołem naukowców, którzy podejmują się tego rodzaju pomocy w tworzeniu wzorców wysokospecjalistycznych opracowań. Tym samym, gwarantujemy najwyższy możliwy poziom wywiązania się z podejmowanych zadań z uwagi na własne, szerokie doświadczenie akademickie dotyczące tworzenia różnorodnych tekstów naukowych we własnym dorobku zawodowym.

Zaufaj najlepszym! Jesteśmy jedynym, w pełni profesjonalnym zespołem naukowców tworzących wzorcowe prace naukowe

Jak wspomnieliśmy, jesteśmy jedynym w Polsce zespołem akademickich autorów, którzy świadczą pomoc w tworzeniu wzorców wysokospecjalistycznych prac naukowych. Nasza niezawodność oraz gwarantowana jakość przygotowywanych wzorców są poparte wieloletnim doświadczeniem osób współpracujących z nami. Poniżej znajduje się wykaz tylko niektórych atutów naszej firmy, które świadczą o tym, że całkowicie deklasujemy „konkurencję”, stanowiąc naszą absolutną przewagę!

Nasza firma

Jesteśmy najstarszą polską firmą zajmującą się tworzeniem wzorców wysokospecjalistycznych tekstów naukowych
Tworzenie wzorcowych prac naukowych traktujemy w sposób rzetelny, poważny i uczciwy. To element naszej pracy zawodowej
Jesteśmy gronem naukowców, profesjonalnych twórców akademickich legitymujących się stopniami naukowymi oraz doświadczeniem w danej dyscyplinie nauki
Oferujemy rzetelność, profesjonalizm i uczciwość poparte wieloletnim doświadczeniem
Zatrudniamy wyłącznie osoby o zweryfikowanych kompetencjach merytorycznych; nie zatrudniamy studentów, laików ani osób niemających stopni naukowych
Każda wzorcowa praca naukowa tworzona jest od podstaw (nie powielamy materiałów, nie przeklejamy treści), zgodnie z konkretnymi wymaganiami Zleceniodawców dostosowanymi do danego zlecenia
Dla nas, tworzenie wzorcowych prac doktorskich, dysertacji habilitacyjnych, monografii oraz publikacji naukowych nie jest hobby, lecz stanowi część naszej codziennej pracy zawodowej prowadzonej w naszych jednostkach uczelnianych
Gwarantujemy dyskrecję – postępujemy zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Posiadamy rozwinięte procedury chronienia dyskrecji naszych Zleceniodawców.
Świadczymy pełny zakres usług - tworzymy wzorcowe prace doktorskie, dysertacje habilitacyjne, monografie, książki, artykuły naukowe – wedle potrzeb naszych Zleceniodawców
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wzorców tekstów naukowych również w językach obcych – dla nas pisanie w językach obcych nie jest to żaden problem!

"Konkurencja"

Pojedyncze osoby, ewentualnie firmy bez dorobku, nieznające się na tworzeniu prac naukowych i niepotrafiące pisać tego rodzaju wzorców
Teksty tworzone przez osoby traktujące „pisanie” jako hobby
Osoby nieprzygotowane, często niewykształcone, całkowicie przypadkowe i nienadające się do tego rodzaju zadań
Plagiaty, ewentualnie teksty autorskie tworzone przez osoby niepotrafiące pisać wzorców prac naukowych z uwagi na brak swych merytorycznych kompetencji
Teksty pisane przez osoby niekompetentne, często nawet bez wyższego wykształcenia, które nie posiadają żadnych kwalifikacji do pisania prac naukowych
Plagiatowanie, masowe powielanie treści, pisanie bez podawania źródeł, nagminne łamanie prawa autorskiego
Teksty tworzone przez osoby niekompetentne, które przygotowują „kreatywne kompilacje” materiałów z Internetu albo – wręcz – plagiaty.
Nie szanują dyskrecjonalnego charakteru tego rodzaju usług, ani nie posiadają procedur gwarantujących dyskrecję – dane Klientów nie są zabezpieczane
Ograniczony zakres „usług”, limitowany możliwością dokonania prostego plagiatu czy kompilacji tekstu z uwagi na brak wykwalifikowanych autorów
Osoby nieumiejące tworzyć prac naukowych liczące na szybki zysk z uwagi na najniższą cenę swej „usługi”.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. To proste: wystarczy zadzwonić na numer wskazany na tej stronie albo wypełnić formularz kontaktowy!

Gwarancje jakości przygotowywanych przez nas wzorców

Jako akademiccy autorzy możemy zagwarantować dopasowanie się do nawet najbardziej nietypowych wymagań promotorów, Rad czy też publikatorów zagranicznych. Pisanie prac naukowych traktujemy profesjonalnie, nie zaś amatorsko jak nasza konkurencja. Dla nas jest to element własnego rozwoju zawodowego. Z tego powodu, pisanie doktoratu, podobnie zresztą jak i pisanie prac habilitacyjnych czy monografii traktujemy za każdym razem w sposób równie uczciwy gwarantując, że każda publikacja naukowa (przecież, nie tylko praca doktorska czy praca habilitacyjna) stworzona z naszą pomocą w pełni spełni Państwa oczekiwania.

Ponieważ naszą pomoc w przygotowywaniu wzorcowych tekstów naukowych traktujemy uczciwie, możemy przedstawić Państwu najlepszą ofertę. Wspominaliśmy już, że dla nas priorytetem jest najwyższa jakość, nie zaś najniższa cena. Nie oferujemy najniższych stawek wykonawczych, ponieważ byłoby to absurdalnym uniemożliwieniem zapewnienia Państwu najlepszej usługi. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu dokonywanie wzorcowych realizacji przez profesjonalnych autorów, akademików posiadających stosowne kwalifikacje (wszyscy nasi autorzy legitymują się stopniami naukowymi) oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie dyscypliny naukowej, z której świadczą pomoc. Dla nas, wzorcowe pisanie prac naukowych to element tego, czym na co dzień zajmujemy się w swoich macierzystych Uczelniach. Dlatego, gwarantujemy wszechstronną pomoc oraz możliwość spełnienia nawet najbardziej skomplikowanych wymagań Zleceniodawców. Pisanie prac to element naszego rozwoju zawodowego, nie zaś hobby.

uniwersytet

Rzetelne przygotowywanie wzorców prac naukowych jest dużą odpowiedzialnością, ponieważ w pełni zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie wiąże się z naszą pracą. Nasza pomoc w zakresie pisania wzorcowych doktoratów i prac habilitacyjnych oznacza wieloetapowe wsparcie dla Zleceniodawców, przez całą procedurę przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie oraz pozycję zawodową naszych akademickich autorów, możemy zaproponować Państwu najwyższy możliwy poziom wykonania wzorcowych tekstów naukowych. Każdy artykuł naukowy, wzorcowa praca doktorska czy też praca habilitacyjna przygotowywana jest w sposób całkowicie niezależny: od podstaw, z zachowaniem najwyższych możliwych standardów rzetelności naukowej. W sposób sumienny zbieramy dane, kompletujemy listy referencyjne, dostosowujemy się do zróżnicowanych potrzeb naszych Zleceniodawców. Jesteśmy naukowcami, to zobowiązuje!

Gwarancje jakości przygotowywanych przez nas wzorców

Złożenie zamówienia jest proste i szybkie, a nasz profesjonalizm gwarantuje rzetelność zajęcia się Państwa sprawą już od samego początku. Oto trzy proste kroki, które pozwolą na zrealizowanie zlecenia. W tym celu należy:

1. Skontaktować się
z nami przez telefon albo formularz kontaktowy
2. Określić
zakres naszej pomocy
3. Ustalić
zasady współpracy

Tylko trzy proste kroki wystarczą do tego, aby złożyć Zlecenie. Po ustaleniu wszystkich szczegółów realizacji (np. konspektu, artykułu naukowego, publikacji naukowej, doktoratu, pracy habilitacyjnej – w zakresie do ustalenia). Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, przygotujemy je od podstaw, uczciwie, szybko i kompetentnie. Zapewniamy Zleceniodawcom stały monitoring postępów realizacji wzorcowych tekstów!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do złożenia zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą – formularz kontaktowy wraz z numerem telefonu znajdują się powyżej!

Będzie nam miło stworzyć nową jakość w Państwa rozwoju zawodowym! To proste: wystarczy zadzwonić na numer wskazany na tej stronie albo wypełnić formularz kontaktowy!

„Zastrzegamy, iż przygotowane przez nas opracowania są tylko i wyłącznie wzorcami wysokospecjalistycznych prac naukowych, które powinny posłużyć Zleceniodawcom jako podstawa dla ich nowych tekstów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez nas wzorców przez Zleceniodawców albo osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej